Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Tin tức & sự kiện

TRƯỜNG MẦM NON THUỶ THANH 2 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

TRƯỜNG MẦM NON THUỶ THANH 2 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Ngày 2/1/2021 trường  Mầm Thuỷ Thanh 2  tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cho cán bộ giáo viên. 100% cán bộ giáo viên tham gia sinh hoạt, dự giờ 4 hoạt động với các nội dung cụ thể: 1. Khối MG Mé + Nhà trẻ: Lĩnh vực phát triển ...

Xem thêm

văn bản điều hành của trường

  KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NH 2018-2019

  PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY TRƯỜNG MN THỦY THANH 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc Số ……./KH-MNTT2 Thủy Thanh, ngày 03 tháng 12 năm 2016     KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017   Căn cứ Thông tư  số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non; Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-MNTT2 ngày 26/09/2016 ... Xem thêm

văn bản điều hành của ngành

  Thông báo hiến máu đợt 2

  UBND THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       Số: 292/PGD&ĐT                           Hương Thủy, ngày 10  tháng 9  năm 2019   THÔNG BÁO THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2, NĂM 2019   Thực hiện kế hoạch chung về công tác vận động toàn dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong năm 2019; Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 ... Xem thêm

Thư viện ảnh

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • 53806314_1053009541569544_6423102416979230720_n

 • Hội nghị Công chức Viên chức

 • 53563420_1053009858236179_5811741980199223296_n

 • Tập thể CB-GV-NV trường MN Thủy Thanh 2

 • Bé khỏe bé ngoan

 • 53320071_1053008491569649_3522131537887756288_n

 • 53293145_1053009214902910_643281368163287040_n

 • 53200980_1053008438236321_6398063036816424960_n

 • Bé khỏe bé ngoan

 • tẬp thỂ

 • Vui tết trung thu cùng các cháu

 • Ngày hội đến trường