Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ảnh về trường

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • 53806314_1053009541569544_6423102416979230720_n

 • 53563420_1053009858236179_5811741980199223296_n

 • 53320071_1053008491569649_3522131537887756288_n

 • 53293145_1053009214902910_643281368163287040_n

 • 53200980_1053008438236321_6398063036816424960_n

 • tẬp thỂ

 • Vui tết trung thu cùng các cháu

 • Ngày hội đến trường

 • giao luu 1

 • 20150507 150457

 • tập thể trường

 • giao luu 17

 • trung thu 17

 • trunbg thu 35

 • trung thu 14

 • trung thu 31

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • tập thể nhà trương_1

 • .

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • co xuyên tặng qua

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • trung thu 9

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • 23622514_770757309794770_3544915974325480664_n

 • lao đọng tien tiến

 • trung thu 29

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • Tập thể CB-GV-NV trường MN Thủy Thanh 2

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • giao luu 32

 • chien si thi đua

 • giao luu 6

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • Tặng bằng khen Lao động tiên tiến

 • giao luu 29

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • trung thu 17

 • Vui tết trung thu cùng các cháu

 • .

 • giao luu 30

 • tập thể nhà trương

 • thi giáo viên dạy giỏi

 • cô xuyên

Các mục ảnh khác