Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 15:41 13/11/2020  

Tổ cấp dưỡng năm học 2020-2021

Stt

Họ và tên

Chức vụ

7

Trần Thị Thúy Nhi

Nhân viên bếp

8

Trần Thị Huê

Nhân viên bếp

9

LêThị Trang

Nhân viên bếp

10

Nguyễn Thị Hoài Ni

Nhân viên bếp

11

Trần Thị Thúy Loan

Nhân viên bếp

Số lượt xem : 40