Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:09 28/01/2019  

Hiệu Trưởng Mầm Non Thủy Thanh2

Họ và tên:  Phạm Trần Lệ Mỹ 
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  mythuythanh2@gmail.com
Điện thoại:  0934735901
Địa chỉ:  Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
- Phụ trách chung các lĩnh vực
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 437