Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Đội Ngũ Giáo Viên

Cập nhật lúc : 15:46 13/11/2020  

Đội ngũ cán cộ - giáo viên - nhân viên năm học 2020-2021

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại Dạy nhóm lớp Nhóm chức vụ T.Độ chuyên môn nghiệp vụ Quê quán Trình độ chính
1 Phạm Thị Trâm Anh 19/11/1996 Nữ 0766747356 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Thôn Thanh Toàn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
2 Lê Thị Thu Hà 16/09/1973 Nữ 0932492581 GV Mẫu giáo Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Thôn Thanh Tuyền Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
3 Trần Thị Hiền 23/08/1983 Nữ 0935949992 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm  Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
4 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN 18/01/1991 Nữ 0794511025 GV Mẫu giáo   Cao đẳng sư phạm  Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao đẳng
5 TRẦN THỊ THÚY HIỀN 05/07/1986 Nữ 0777993822 Nhà trẻ   Cao đẳng sư phạm  Phường Thủy Xuân Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao đẳng
6 TRẦN THỊ LÝ HÓA 20/12/1993 Nữ 0935114526 GV Mẫu giáo   Cao đẳng sư phạm Thanh Toàn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao đẳng
7 NGUYỄN THỊ HỒNG 01/06/1990 Nữ 0763681878 Nhà trẻ   Đại học sư phạm Di Tây Xã Phú Hồ Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
8 TRẦN THỊ HUÊ 20/08/1993 Nữ 0372871052 Cấp dưỡng   Trình độ khác Thanh Toàn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
9 Văn Thị Huyền 26/01/1989 Nữ 0773491938 Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm Lang Xá Cồn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
10 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 04/01/1976 Nữ 0708175589 Nhà trẻ   Đại học sư phạm Thôn Thanh Toàn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
11 TRẦN THỊ THÚY LOAN 23/07/1990 Nữ 0943658437 Cấp dưỡng   Trình độ khác  Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
12 Lê Thị Ly 01/11/1996 Nữ 0368861379 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Thôn Thanh Toàn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
13 PHẠM TRẦN LỆ MỸ 13/06/1982 Nữ 0934785556 Hiệu Trưởng Hiệu trưởng Đại học sư phạm Thanh Thuỷ Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
14 NGUYỄN BÍCH NGỌC 31/01/1993 Nữ 0936159120 GV Mẫu giáo Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm  Phường Vĩ Dạ Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
15 Trần Thị Thanh Nhàng 20/08/1982 Nữ 0787596079 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Thanh Thủy Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
16 TRẦN THỊ THÚY NHI 20/09/1994 Nữ 0348651596 Cấp dưỡng   Trình độ khác Thôn Thành Tuyền Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
17 NGUYỄN THỊ HOÀI NI 20/06/1992 Nữ 0917163482 Cấp dưỡng   Trình độ khác Tổ 14, Khu vực 5 Phường An Đông Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
18 Đặng Thị Huyền Oanh 05/02/1996 Nữ 0399822315 GV Mẫu giáo   Cao đẳng sư phạm Thanh Thuỷ Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao đẳng
19 Ngô Thị Phương 24/01/1985 Nữ 0365226402 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm  Phường An Đông Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
20 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 02/12/1984 Nữ 0978046562 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Thôn Vân Thê Trung Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
21 Trần Duy Quang 30/06/1990 Nam 0702659952 Bảo vệ Nhân viên bảo vệ Đại học Thôn Thanh Tuyền Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
22 LÊ THỊ QUYÊN 10/03/1993 Nữ 0359050817 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm lang xá cồn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
23 Trần Thị Quýt 02/09/1989 Nữ 0773442626 GV Mẫu giáo Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Thanh Thủy Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
24 TRẦN THỊ SƯƠNG 23/12/1989 Nữ 0775518233 Nhà trẻ Tổ phó chuyên môn Đại học sư phạm Thanh Thuỷ Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
25 Phùng Thị Hoài Tâm 04/04/1980 Nữ 0353224071 Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm Thanh Thuỷ Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
26 Lê Thị Thanh Thanh 17/07/1990 Nữ 0935007673 Nhân viên y tế Nhân viên y tế Trung cấp  Phường Phú Bài Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
27 NGUYỄN CỬU THỊ THẢO 25/06/1994 Nữ 0368983324 GV Mẫu giáo   Cao đẳng sư phạm Bằng Lãng Xã Thủy Bằng Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao đẳng
28 Lê Thị Anh Thi 02/03/1985 Nữ 0904094702 Nhân viên kế toán Nhân viên kế toán Đại học  Phường Thủy Phương Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
29 ĐẶNG THỊ THƠM 15/11/1970 Nữ 0776912119 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm  Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
30 NGUYỄN THỊ THU 20/08/1991 Nữ 0792044578 GV Mẫu giáo   Cao đẳng sư phạm  Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Cao đẳng
31 TRẦN THỊ THU THỦY 17/07/1980 Nữ 0905758102 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Lang Xá Cồn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
32 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 10/12/1994 Nữ 0372114197 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Thanh Toàn Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
33 TRẦN THỊ TRÂM 09/09/1989 Nữ 0396106339 GV Mẫu giáo   Đại học sư phạm Lang Xá Bầu Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại học
34 LÊ THỊ TRANG 21/03/1990 Nữ 0702160471 Cấp dưỡng   Trình độ khác Thanh Tuyền Xã Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung cấp
35 Lê Thị Nga       NV vệ sinh        

Số lượt xem : 18