Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Tổ Mẫu Giáo Lớn

Cập nhật lúc : 16:36 22/11/2019  

Tổ Mẫu Lớn năm học 2019 – 2020

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Bích Ngọc

Tổ trưởng

2

Lê Thị Quyên

Tổ phó

3

Ngô Thị Phương

 

4

Phạm Thị Trâm Anh

 

5

Lê Thị Ly

 

6

Trần Thị Lý Hóa

 

7

Trần Thị Thúy Loan

Nhân viên bếp

8

Trần Thị Thúy Nhi

Nhân viên bếp

9

Trần Thị Huê

Nhân viên bếp

10

LêThị Trang

Nhân viên bếp

11

Nguyễn Thị Hoài Ni

Nhân viên bếp

Số lượt xem : 261