Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:39 13/11/2020  

tổ văn phòng năm học 2020-2021

TT

HỌ VÀ TÊN

Nhiệm vụ phân công

Chức vụ trong tổ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Lê Thị Anh Thi

Kế Toán

0918911668

3

Lê Thị Thanh Thanh

Y tế

0924071857

4

Trần Đăng Quang

Bảo vệ

01202659952

Số lượt xem : 27