Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Tổ Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 15:58 22/11/2019  

Tổ Mẫu giáo bé + nhà trẻ năm học 2019 – 2020

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Thu Hà

Tổ trưởng

2

Trần Thị Diệu Hiền

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Kim Liên

 

4

Trần Thị Hiền

 

5

Trần Thị Thanh Nhàng

 

6

Trần Thị Sương

 

7

Đặng Thị Phượng

 

8

Đặng Thị Thơm

 

9

Trần Thị Thúy Hiền

 

10

Đặng Thị Huyền Oanh

 

Số lượt xem : 289