Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Năm 2021

Cập nhật lúc : 08:27 14/01/2021  

Tuần 3 năm 2021
Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/01/2021)

Hội ý đầu tuần

Kiểm tra nề nếp chuyên môn

Thứ Ba
(19/01/2021)

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Thứ Tư
(20/01/2021)

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Thứ Năm
(21/01/2021)

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục

Thứ Sáu
(22/01/2021)

Xây dựng môi trường “góc sáng tạo cho trẻ”

Xây duwnjh môi trường xanh - sạch - sáng

Thứ Bảy
(23/01/2021)
Chủ Nhật
(24/01/2021)