Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO TRẺ NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)