Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Hội chữ thập đỏ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM: 73 NĂM LUÔN SÁT CÁNH CÙNG NHỮNG NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI YẾU THẾ TRONG XÃ HỘI