Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Tổ chức đoàn thể

Thông tin Hội Nghị Trung ương 9 Khóa XI


ĐCSVN) – Chiều ngày 8/5, Văn phòng Trung ương Đảng ra Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu thảo luận ở tổ về Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết ...