Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Đảng bộ

Thông tin Hội Nghị Trung ương 9 Khóa XI
ĐCSVN) – Chiều ngày 8/5, Văn phòng Trung ương Đảng ra Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Trong ngày làm việc ...