Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

van-ban-dieu-hanh-cua-nganh

Cập nhật lúc : 09:48 15/09/2019  

Thông báo hiến máu đợt 2

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Số: 292/PGD&ĐT                           Hương Thủy, ngày 10  tháng 9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2, NĂM 2019

 

Thực hiện kế hoạch chung về công tác vận động toàn dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong năm 2019; Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND thị xã Hương Thủy “Về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2019”; Thông báo số 17/TB-BCĐ HMTN ngày 05 tháng 9 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc tổ chức HMTN đợt V- năm 2019, Phòng GD&ĐT thông báo cho các đơn vị trực thuộc về số lượng phân bổ và kế hoạch tham gia HMTN cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ lúc 7 giờ 00, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (sáng Thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường cơ quan UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ (Địa chỉ: Số 02 đường Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).

3. Số lượng đợt 2: gồm 106 chỉ tiêu, phân bổ cụ thể các trường như sau:

STT

Trường

Số CB, GV của đơn vị

Số chỉ tiêu được phân bổ

(=11% số CB, GV của đơn vị tham gia HMTN sau khi làm tròn)

1

MN Thủy Thanh 1

27

3

2

MN Thủy Thanh 2

31

3

3

MN Thủy Dương

47

5

4

MN Sơn Ca

37

4

5

MN Nguyễn Viết Phong

33

4

6

MN Nắng Hồng

19

2

7

MN Ánh Dương

28

3

8

MN Bình Minh

32

4

9

MN Sao Mai

40

4

10

MN Thủy Lương

30

3

11

TH Thủy Vân

33

4

12

TH Thanh Toàn

26

3

13

TH Vân Thê

21

2

14

TH Thủy Dương

37

4

15

TH Thanh Tân

30

3

16

TH Dạ Lê

45

5

17

TH Thanh Lam

31

3

18

TH Số 1 Thủy Châu

31

3

19

TH Số 2 Thủy Châu

22

2

20

TH Số 1 Phú Bài

42

5

21

TH Số 2 Phú Bài

41

5

22

TH Thủy Lương

38

4

23

THCS Thủy Vân

27

3

24

THCS Thủy Thanh

32

4

25

THCS Thủy Phương

60

7

26

THCS Thủy Châu

44

5

27

THCS Phú Bài

59

5

28

THCS Thủy Lương

33

4

TỔNG CỘNG

976

106

 

Lưu ý: Để đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao, Phòng GD&ĐT đề nghị các trường có phương án dự phòng thêm một số người tham gia HMTN khi cần thiết.

Trên đây là kế hoạch tham gia HMTN đợt 2, năm 2019, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS, Chủ tịch các Chi hội CTĐ vận động cán bộ, đoàn viên của đơn vị mình tham gia HMTN để đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra, lập danh sách những người tham gia HMTN gửi về Chi Hội Chữ thập đỏ Phòng GD&ĐT chậm nhất  trước ngày 16/9/2019 và gửi file mềm qua địa chỉ email: thoalevan@gmail.com; đồng thời có kế hoạch tổ chức đưa đón những cán bộ, giáo viên tham gia HMTN đạt kết quả tốt nhất.

Nơi nhận:

- Các trường như trên;

- BCĐ HMTN thị xã;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Ái Hương

Số lượt xem : 152

Các tin khác