Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 14:48 25/01/2019  

KẾ HOẠCH HỘI THI THƯ VIỆN THÂN THIỆN 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MN THỦY THANH 2

 

Số:    /KH – MNTT 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thủy Thanh, ngày     tháng      năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỘI THI  XÂY DỰNG THƯ VIỆN THÂN THIỆN Ở CÁC NHÓM LỚP TRƯỜNG MN THỦY THANH 2

NĂM HỌC: 2018-2019

 
   

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-MNTT2 ngày 24  tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Thủy Thanh 2;

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-MNTT2 ngày 26 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch tổ chức ngày lễ, ngày hội trong trường mầm non năm học 2018-2019 của trường mầm non Thủy Thanh 2;

Thực hiện nhiệm vụ năm học và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường Mầm non Thủy Thanh 2 tổ chức hội thi “Xây dựng thư viên thân thiện tại các nhóm lớp” năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

-  Việc xây dựng thư viện thân thiện tạo môi trường học tập mở, tạo cơ hội cho trẻ được tìm hiểu và làm quen với sách truyện, hình thành cho trẻ thói quen và kỹ năng đọc sách giúp trẻ gắn bó với thư viện và tham gia tích cực hoạt động thư viện.

- Với tranh truyện, tạp chí, đa dạng về các loại rối trong góc thư viện của các nhóm lớp  giúp trẻ tìm hiểu và khám phá môi trường xung quanh, kỹ năng tình cảm xã hội, phát triển ngôn ngữ, khả năng sáng tạo theo trí tưởng tưởng của trẻ khi xem truyện tranh sáng tạo và diễn rối .

- Hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học trong hoạt động chuyên môn.

- Phát triển mối quan hệ thân ái, tích cực giữa  cô giáo với trẻ và các phụ huynh(phụ huynh tích cực đóng góp sách truyện, tạp chí củ cho nhóm lớp con mình đang học).

-  Mỗi góc hoạt động được bố trí tài liệu và dụng cụ phù hợp với đặc thù của từng hoạt động.

-  Thư viện phải được sắp xếp, trang trí với góc hoạt động để tạo cảm giác thoải mái cho trẻ.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 05 tháng 11 năm 2018

2. Địa điểm: 12/12  lớp học Trường MN Thủy Thanh 2 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI XÂY DỰNG THƯ VIỆN THÂN THIỆN TAI CÁC NHÓM LỚP

1. Nội dung cụ thể:

Bài trí thư viện trường học theo hướng thân thiện, gần gũi với trẻ .Thư viện lớp chia thành các góc nhỏ như: góc xem trang truyện, tạp chí…, Góc truyện sáng tạo, góc trưng bày rối cho trẻ diễn rối.

* góc xem tranh truyện, tạp chí:

- Trang trí góc đẹp, sáng tạo, hấp dẫn trẻ, đảm bảo an toàn và bố trí góc yên tĩnh.

- Phải có sách truyện phong phú, màu sắc tươi sáng, phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- Thường xuyên thây đổi làm sách báo, abum theo chủ đề để thu hút trẻ và cho trẻ trãi nghiệm. Lưu ý giáo viên làm sách truyện, abum, rối…phải khuyến khích trẻ cùng tham gia thực hiện với cô(làm những công đoạn vùa sức trẻ như cắt, dán…)

* Góc truyện sáng tạo:

- Bố trí hợp lý, đối với truyện sáng tạo hình ảnh phải rõ ràng màu sắc tươi mới, chuyện sáng tạo không có chữ viết để trẻ tự do tưởng tượng và kể theo suy nghĩ của trẻ.

- Thường xuyên thây đổi để trẻ tham gia tích cực.

* Góc trưng bày rối cho trẻ diễn rối:

- Các vật dụng phải đảm bảo an toàn cho trẻ. Bố trí rối đẹp hợp lý, trẻ dễ sử dụng.

- Đa dạng về các loại rối, trang phục cho trẻ để trẻ có thể đóng vai các nhân vật trong câu chuyện mà trẻ biết.

2. Công tác phối hợp với phụ huynh:

Các lớp tuyên truyền và huy động trẻ và phụ huynh ủng hộ những loại tạp chí, sách báo, tranh truyện (mới hoặc củ) và cùng tham gia tích cực vào hoạt động của lớp học và của nhà trường.

3. Cơ cấu giải thưởng

- 03 giải (01 giải nhất, 01 nhì, 01 ba )

- Giải khuyến khích

Trong quá trình diễn ra hội thi nếu giáo viên và phụ huynh nào có ý kiến đóng góp thêm BGH nhà trường sẽ giải đáp. Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng thư viện thân thiện tại các nhóm lớp” năm học 2018-2019 của trường MN Thủy Thanh 2.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG                                         

- BGH; 

- Các tổ CM;

- Lưu VT.                                                                                                    

                                                                               

                                                                                                                                                                                             Phùng Thị Hoài Tâm

      

Số lượt xem : 210

Các tin khác